1

راهنمای آزمون‌دهنده‌گان

:: برای ثبت نام به عنوان آزمون‌دهنده به ادامه مرحله بعد مراجعه کنید .

شرایط ثبت‌نام کنندگان به عنوان آزمون‌دهنده

:: قبل از ثبت نام لطفا قانون و مقررات سایت پلاس آزمون را مطالعه فرمایید.
:: هزینه آزمون طبق قرارداد پذیرفته شده، خواهد بود.قوانین پرداخت مطالعه شود.
:: نتایج آزمون هر داوطلب در صورت درخواست، با جزییات نمایش داده خواهد شد.

برای انجام آزمون چه باید انجام داد؟

:: مراحل انجام آزمون،به صورت مرحله به مرحله در زیر توضیح داده شده است.
:: ثبت‌‌نام شخص آزمون‌دهنده، آزمون‌دهنده شخصا اطلاعات خود را به صورت دقیق وارد کرده و از ارائه اطلاعات خود به افراد غیر خودداری کند .
:: هزینه آزمون مورد نظر به دو طریق پرداخت خواهد شد. یا هزینه از سوی نهاد آزمون‌گیرنده پرداخت خواهد شد. یا هزینه آزمون به طور شخصی از سوی آزمون‌دهنده پرداخت خواهد شد.

ادامه - مرحله بعدی

Copyright © www.PlusAzmoon.com